Cửa hàng

Địa chỉ: 14 Thủ Khoa Huân, P.8, Q.TB
Điện thoại: (08) 3869 1017
Fax: (08) 3869 1018
Email: phulieumayanthinh@hcm.fpt.vn

Hỗ trợ trực tuyến Online Status

Mex vải sơ mi

Mã hàng: 1020-Soft, 1020-Medium, 1020-Hard

Quy cách(Inch) Phương thức phủ keo Thông số kỹ thuật
Nhiệt độ(0C) Lực ép (Bar/cm2) Thời gian (Sec)
 44" x 100M  Dot  160 - 180  2 - 3  10-16
Sử dụng  

Mã hàng: 1030-Soft, 1030-Medium, 1030-Hard

Quy cách(Inch) Phương thức phủ keo Thông số kỹ thuật
Nhiệt độ(0C) Lực ép (Bar/cm2) Thời gian (Sec)
  44" x 100M  Dot  160 - 180  2 - 3  10 - 16
Sử dụng

 

Mã hàng: 6151-Soft, 6151-Medium

Quy cách(Inch) Phương thức phủ keo Thông số kỹ thuật
Nhiệt độ(0C) Lực ép (Bar/cm2) Thời gian (Sec)
 44" x 100M  Dot  160 - 180  2 - 3  10 - 16
Sử dụng

 

Mã hàng: 8864-SF, 8864-MF, 8864-HF

Quy cách(Inch) Phương thức phủ keo Thông số kỹ thuật
Nhiệt độ(0C) Lực ép (Bar/cm2) Thời gian (Sec)
 44" x 100M  Dot  160 - 180  2 - 3  10 - 16
Sử dụng

 

Mã hàng: 1186-Soft, 1186-Medium

Quy cách(Inch) Phương thức phủ keo Thông số kỹ thuật
Nhiệt độ(0C) Lực ép (Bar/cm2) Thời gian (Sec)
 44" x 100M  Dot  160 - 180  2 - 3  10 - 16
Sử dụng

 

Mex vải quan tay

Mã hàng: 100P/S, 100P/M, 100P/H

Quy cách(Inch) Phương thức phủ keo Thông số kỹ thuật
Nhiệt độ(0C) Lực ép (Bar/cm2) Thời gian (Sec)
 44" x 100M  Spray (LDPE)  130 - 160  1 - 2  8 - 13
Sử dụng  

Mã hàng: 1020-Hard, 1030-Hard

Quy cách(Inch) Phương thức phủ keo Thông số kỹ thuật
Nhiệt độ(0C) Lực ép (Bar/cm2) Thời gian (Sec)
 44" x 100M  Dot  160 - 180  2 - 3  10 - 16
Sử dụng

 

Mã hàng: 1030H

Quy cách(Inch) Phương thức phủ keo Thông số kỹ thuật
Nhiệt độ(C) Lực ép Thời gian
         
Sử dụng

Mex vải cho nón, giày, dép

Mã hàng: 2035-Hard, 2036P-Hard

Quy cách(Inch) Phương thức phủ keo Thông số kỹ thuật
Nhiệt độ(0C) Lực ép (Bar/cm2) Thời gian (Sec)
 44" - 60" x 100M  Spray (LDPE)  130 - 160  1 - 2  8 - 13
Sử dụng

 

Mã hàng: 1186-HF, 6040-MF

Quy cách(Inch) Phương thức phủ keo Thông số kỹ thuật
Nhiệt độ(0C) Lực ép (Bar/cm2) Thời gian (Sec)
 44" x 100M  Dot  160 - 180   2 - 3  10 - 16
Sử dụng

 

Mex vải màu sơ mi

Tên hàng: KV xám dầy, KV xám mỏng

Quy cách(Inch) Phương thức phủ keo Thông số kỹ thuật
Nhiệt độ(C) Lực ép Thời gian
         
Sử dụng
  •  

Tên hàng: KV đen dầy, KV đen mỏng

Quy cách(Inch) Phương thức phủ keo Thông số kỹ thuật
Nhiệt độ(C) Lực ép Thời gian
         
Sử dụng

Mex vải veston

Mã hàng: 6040

Quy cách(Inch) Phương thức phủ keo Thông số kỹ thuật
Nhiệt độ(C) Lực ép Thời gian
         
Sử dụng
  •  

Tên hàng: Keo mùng hột

Quy cách(Inch) Phương thức phủ keo Thông số kỹ thuật
Nhiệt độ(C) Lực ép Thời gian
         
Sử dụng

Tên  hàng: Keo mùng đường

Quy cách(Inch) Phương thức phủ keo Thông số kỹ thuật
Nhiệt độ(C) Lực ép Thời gian
         
Sử dụng
  •  

Tên  hàng: Keo mùng nỉ

Quy cách(Inch) Phương thức phủ keo Thông số kỹ thuật
Nhiệt độ(C) Lực ép Thời gian
         
Sử dụng
  •  

Tên hàng: Keo con ngựa

Quy cách(Inch) Phương thức phủ keo Thông số kỹ thuật
Nhiệt độ(C) Lực ép Thời gian
         
Sử dụng
  •  

Tên hàng: Keo mùng da rắn

Quy cách(Inch) Phương thức phủ keo Thông số kỹ thuật
Nhiệt độ(C) Lực ép Thời gian
         
Sử dụng
  •  

Tên  hàng: Dựng ken tóc ( đủ loại)

Quy cách(Inch) Phương thức phủ keo Thông số kỹ thuật
Nhiệt độ(C) Lực ép Thời gian
         
Sử dụng

Các loại mex khác

Tên hàng: Mùng xoa (W,B)

Quy cách(Inch) Phương thức phủ keo Thông số kỹ thuật
Nhiệt độ(C) Lực ép Thời gian
         
Sử dụng

Tên hàng: Mùng gân (W,B)

Quy cách(Inch) Phương thức phủ keo Thông số kỹ thuật
Nhiệt độ(C) Lực ép Thời gian
         
Sử dụng
  •  

Tên hàng: Mùng 4 chiều (W,B)

Quy cách(Inch) Phương thức phủ keo Thông số kỹ thuật
Nhiệt độ(C) Lực ép Thời gian
         
Sử dụng
  •  

Tên hàng: Mùng hột (W,B)

Quy cách(Inch) Phương thức phủ keo Thông số kỹ thuật
Nhiệt độ(C) Lực ép Thời gian
         
Sử dụng
  •  

Tên hàng: Keo ép 1 mặt (Keo Ép Nhật)

Quy cách(Inch) Phương thức phủ keo Thông số kỹ thuật
Nhiệt độ(C) Lực ép Thời gian
         
Sử dụng
  •  

Tên hàng: Keo ép 2 mặt (Keo Ép Nhật)

Quy cách(Inch) Phương thức phủ keo Thông số kỹ thuật
Nhiệt độ(C) Lực ép Thời gian
         
Sử dụng

Tên hàng: Keo Phù Hiệu

Quy cách(Inch) Phương thức phủ keo Thông số kỹ thuật
Nhiệt độ(C) Lực ép Thời gian
         
Sử dụng

Mex vải cho quần tây

Dựng Vải